Ban giám đốc

Dương Kiên Trung

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Hoàng Hải

Giám đốc điều hành

Dương Chí Công

Giám đốc kỹ thuật

Trần Thái Hà

Giám đốc phát triển Kinh doanh

Dương Hải Phong

Giám đốc công nghệ thông tin

Ngô Hằng Nga

Trưởng văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh

Gặp gỡ các chuyên gia Vets Energy

Cùng gặp gỡ các chuyên gia Vets Energy với bề dày kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, năng lực

Tìm hiểu

Liên hệ với chúng tôi

Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của chúng tôi và các ưu đãi đặc biệt

Liên hệ
Vets Energy Vets Energy Vets Energy Vets Energy