Đạo đức kinh doanh

2 Tháng Bảy, 2021

Vets | Energy có một hệ thống quy chuẩn các nguyên tắc kinh doanh, căn cứ vào đó để chúng tôi kiểm soát, điều chỉnh hoạt động kinh doanh của mình. Với chúng tôi, đạo đức kinh doanh có vai trò quan trọng giúp định hướng con người không làm những việc sai trái, vi phạm pháp luật cũng như làm trái với chuẩn mực đạo đức. Chúng tôi xây dựng hệ thống này dựa trên các nguyên tắc:

  • Trung thực: Tính trung thực trong đạo đức kinh doanh thể hiện ở chỗ không buôn bán, sản xuất những mặt hàng nhà nước cấm, không dùng các chiêu trò dối trá để đạt được lợi ích của mình, không trốn thuế, làm ăn phi pháp, chấp hành đúng quy định của pháp luật…
  • Tôn trọng con người: Tôn trọng con người bao gồm tôn trọng nhân viên, đối tác, khách hàng và đối thủ cũng như tất cả những người làm việc cùng với mình
  • Đạo đức kinh doanh gắn liền lợi ích của công ty với lợi ích chung của khách hàng và trách nhiệm đối với xã hội

Quy tắc ứng xử áp dụng cho tất cả nhân viên của Vets | Energy ở tất cả các vị trí và ở cả 2 miền Bắc – Nam.

  •  An toàn lao động
  •  Không sử dụng lao động trẻ em, dưới 18 tuổi
  • Quy định/ quy chế lương rõ ràng, minh bạch
  • Tôn trọng quyền con người
  • Bình đẳng giới
Đánh giá post