Năng lượng

Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả.

VETS | Energy and Enviroment

Chúng tôi cung cấp các Giải pháp và Dịch vụ sử dụng Năng Lượng Tiết kiệm và Hiệu Quả: Tư vấn, Đào tạo, Giải pháp Chuyển đổi số ...

Dịch vụ

Vets | Energy cung cấp các dịch vụ giúp khách hàng quản lý và sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả.

Giải pháp

Giải pháp của Vets | Energy giúp khách hàng quản lý và sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả hơn

Dự án Quốc tế

Vets | Energy đã nhận được sự tín nhiệm và đánh giá cao của nhiều tổ chức quốc tế trong các dự án năng lượng như: World Bank, ADB, KOICA, GIZ, Đại sứ quán Đan Mạch…

Chương trình Quốc Gia

là thành viên tích cực của chương trình mục tiêu Quốc Gia Về sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả

Bộ công cụ tính toán miễn phí

Bộ công cụ tính toán Miễn phí được Vets | Energy and Enviroment phát triển và tổng hợp.