Môi trường

Cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp về các hoạt động giảm nhẹ Khí Nhà Kính và ứng phó Rủi ro Khí hậu

VETS | Energy and Enviroment

Chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ozone, tăng trưởng xanh.

Kiểm kê khí nhà kính

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Kiểm kê khí nhà kính cho các cơ sở phát thải khí nhà kính theo Luật bảo vệ môi trường (Luật số 72/2020/QH14)

Dự án Quốc tế

Vets | Energy đã nhận được sự tín nhiệm và đánh giá cao của nhiều tổ chức quốc tế trong các dự án năng lượng như: World Bank, ADB, KOICA, GIZ, Đại sứ quán Đan Mạch…
Vets Energy Vets Energy Vets Energy Vets Energy