Dương Chí Công

Giám đốc kỹ thuật

  • Sinh năm 1983
  • Trình độ chuyên môn:
    1. Kỹ sư Điều khiển – Tự động hóa
    2. Kỹ sư Kinh tế năng lượng
    3. Thạc sĩ Quản lý năng lượng

Gia nhập Vets | Energy năm 2010 từ Viện Khoa học Năng lượng ông là một trong những cán bộ kỹ thuật kì cựu nhất của Vets | Energy, đã tham gia trên 40 khóa đào tạo nghiệp vụ và hơn 200 dự án khác nhau.
Năm 2014 ông được bổ nhiệm Trưởng phòng kỹ thuật, phụ trách kỹ thuật cho các giải pháp sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Năm 2017 ông là Giám đốc kỹ thuật của Vets | Energy

Vets Energy Vets Energy Vets Energy Vets Energy

Hotline

×