Hoàng Hải

Giám đốc điều hành

  • Sinh năm 1981
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Giải pháp hệ thống công nghệ

Là một trong ba nhà sáng lập Vets | Energy, ông Hoàng Hải đã có nhiều năm làm việc cho các công ty Công nghệ lớn tại Việt Nam như: FTP, Nextech, tập chung chính vào các giải pháp công nghệ cho thị trường Nhật Bản và Đông Nam Á.
Năm 2009 ông được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Vets | Energy

1.5/5 - (2 bình chọn)
Vets Energy Vets Energy Vets Energy Vets Energy