Trần Thái Hà

  • Sinh năm 1980
  • Trình độ chuyên môn:
    1. Kỹ sư Công trình
    2. Thạc sỹ Quản lý Công nghiệp

Sau nhiều năm công tác tại các Sở trực thuộc tỉnh và tại Trường Đại học Tây Bắc
Năm 2019 ông Trần Thái Hà gia nhập Vets | Energy và được bổ nhiệm làm Giám đốc phát triển kinh doanh. Ông đã quản lý, hoàn thành nhiều dự án trọng điểm của Vets | Energy như dự án DR cho hơn 1.000 doanh nghiệp sử dụng điện, dự án Kiểm toán cho các nhà máy Nhiệt điện, Thủy điện hàng đầu tại Việt Nam …

1/5 - (1 bình chọn)
Vets Energy Vets Energy Vets Energy Vets Energy