Việc làm

Tham gia cùng Vets | Energy và cùng nhau tạo ra những giá trị tốt đẹp.

Khám phá cơ hội của bạn tại Vets | Energy

Hãy cùng chúng tôi giải quyết các thách thức về năng lượng toàn cầu. Khám phá các cơ hội mới bằng cách tìm kiếm tất cả các vị trí đang mở của chúng tôi và đọc thêm về cách chúng tôi tiên phong thay đổi cùng nhau.

Tuyển dụng Kỹ sư điện, kỹ sư cơ khí, kỹ sư kiểm toán năng lượng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư điện, kỹ sư nhiệt, Kiểm toán viên năng lượng Số lượng: 01 người. Yêu cầu: Tốt nghiệp:...

Tuyển dụng kỹ thuật viên thiết bị chiếu sáng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí tuyển dụng: Kỹ thuật viên thiết bị chiếu sáng Số lượng: 02 người. Yêu cầu: Tốt nghiệp trung cấp trở lên...

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị chiếu sáng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh thiết bị chiếu sáng Số lượng: 02 người. Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng tr...

Tuyển dụng kỹ sư Điện/Nhiệt/Kiểm toán viên năng lượng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư điện, kỹ sư nhiệt, Kiểm toán viên năng lượng Số lượng: 08 người. Yêu cầu: Tốt nghiệp:...