Chương trình Quốc Gia

là thành viên tích cực của chương trình mục tiêu Quốc Gia Về sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả

Tham vấn về đề xuất sửa đổi định mức tiêu hao năng lượng cho ngành nhựa

Ngày 06 tháng 9 năm 2022, tại Bắc Ninh, Vets.Energy cùng Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tiến hành tổ chức hội thảo...

KHÓA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN: PHỔ BIẾN THÔNG TƯ 25/2020/TT-BCT VÀ HƯỚNG DẪN BÁO CÁO SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRÊN TRANG DATAENERGY.VN CHO CÁC DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH PHÚ THỌ

Ngày 08/04/2022, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (Vets | Energy) phối hợp với Sở Công thương Phú Thọ đã tổ chức khóa đà...
Vets Energy Vets Energy Vets Energy Vets Energy