Dương Hải Phong

  • Sinh năm: 1976
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học – ngành Toán tin ứng dụng – Đại học Khoa học tự nhiên.

Trải qua nhiều vị trí từ Lập trình viên tới Giám đốc dự án của nhiều đơn vị: Công ty Công nghệ thông tin – Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Trung tâm Công nghệ Thông tin – Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Báo điện tử VietNamNet, VietNamNet ICom. Năm 2019, ông Dương Hải Phong gia nhập Vets | Energy giữ chức Giám đốc công nghệ thông tin cùng với các cộng sự xây dựng lên các giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả: iNergy, Data Energy, …

5/5 - (1 bình chọn)