Con người

2 Tháng Bảy, 2021

Kết nối: Sức mạnh của kết nối gắn kết con người luôn có tác động và tầm ảnh hưởng lớn trong việc xây dựng một tập thể lớn mạnh. Chúng tôi luôn tạo điều kiện để mỗi thành viên khi gia nhập vào Vets | Energy đều có cơ hội hòa nhập và kết nối với mọi người một cách dễ dàng nhất. Đây là lý do vì sao hàng năm chúng tôi tổ chức rất nhiều các hoạt động tập thể như party, teambuilding, du lịch,… để mọi người có cơ hội gặp gỡ trò chuyện, chia sẻ với nhau nhiều hơn về công việc và cả cuộc sống riêng tư, từ đó mọi người sẽ dần hiểu nhau hơn và cảm thấy trở nên gắn bó và thân thuộc.

Phát triển: Theo nghiên cứu về các yếu tố làm nên sự thành công của một doanh nghiệp thì con người quyết định 90%, còn chiến lược chỉ chiếm 10%. Vì thế để doanh nghiệp phát triển mạnh chúng tôi luôn chọn bắt đầu từ việc phát triển con người một cách toàn diện. Điều này được chúng tôi vạch ra rất rõ trong chính sách nhân sự của mình. Chúng tôi vạch rõ lộ trình phát triển cho một nhân viên theo từng bước, các thành viên của Vets | Energy luôn được khuyến khích, động viên và khen thưởng nhằm đạt được các thành tích cao. Bên cạnh đó họ cũng được chăm sóc về mặt tinh thần chú đáo, ấp áp tình người. Với chúng tôi, chăm nom cho con người chính là chăm nom cho sự nghiệp phát triển bền vững của công ty.
Đây cũng là lý do khiến mỗi thành viên khi gia nhập Vets | Energy đều cảm thấy tự hào, được tôn trọng và có giá trị.