Đào tạo

Thông tin các khóa đào tạo Quản lý năng lượng, Kiểm toán viên năng lượng, Tiết kiệm năng lượng, Đào tạo và nâng cao nhận thức về ISO 50001 mới nhất của Vets | Energy.

Vets | Energy

Các dịch vụ đào tạo của chúng tôi!

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÁNG 06 NĂM 2024

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Vets | Energy & Environment thông báo tổ chức khóa đào tạo QUẢN LÝ...

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÁNG 04 NĂM 2024

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÁNG 04 NĂM 2024 Vets | Energy & Environment thông báo tổ chức khóa đào tạo QUẢN LÝ...

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO: KIỂM TOÁN VIÊN NĂNG LƯỢNG THÁNG 04 NĂM 2024

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO: KIỂM TOÁN VIÊN NĂNG LƯỢNG THÁNG 04 NĂM 2024 Vets | Energy & Environment thông báo tổ chức khóa đào tạo...

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÁNG 01 NĂM 2024

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÁNG 01 NĂM 2024 Vets | Energy & Environment thông báo tổ chức khóa đào tạo QUẢN LÝ...

HỘI THẢO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “THỰC HÀNH HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG”

HỘI THẢO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “THỰC HÀNH HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG” Trong khuôn khổ Dự án Đối thoại Năng lượng do Bộ Kinh tế và H...

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÁNG 08 NĂM 2023

KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÁNG 08 NĂM 2023 Vets | Energy & Environment thông báo tổ chức khóa đào tạo QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG...

Khóa đào tạo Quản lý năng lượng tháng 5 tại Hà Nội

Từ ngày 22 –  26/05/2023, Trung tâm giải pháp năng lượng – VETS|Energy (Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ Việt Nam) đã tổ ch...

Quản lý năng lượng

Vets | Energy là đơn vị được Bộ Công Thương cấp phép và giao nhiệm vụ tổ chức các khóa đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề “Quản lý năng lượng” theo quy định của Luật số 50/2010/QH12.

Kiểm toán viên năng lượng

Vets | Energy là đơn vị được Bộ Công Thương cấp phép và giao nhiệm vụ tổ chức các khóa đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề “Kiểm toán viên Năng lượng” theo quy định của Luật số 50/2010/QH12.

Tiết kiệm năng lượng

Vets | Energy tổ chức các khóa đào tạo cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên tại các doanh nghiệp trên toàn quốc.

Đào tạo nâng cao nhận thức về ISO 50001

Chương trình đào tạo nâng cao nhận thức về Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế - ISO 50001:2018 cho các doanh nghiệp
Vets Energy Vets Energy Vets Energy Vets Energy

Hotline

×