Tin tức

Cập nhật những tin tức mới nhất về các hoạt động của Vets | Energy

Vets | Energy

Hiểu thêm về Vets | Energy thông qua những hoạt động chúng tôi đang làm

Đào tạo

Khóa đào tạo Quản lý năng lượng tháng 5 tại Hà Nội

Từ ngày 22 –  26/05/2023, Trung tâm giải pháp năng lượng – VETS|Energy (Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ Việt Nam) đã tổ ch...

KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

Kiểm kê khí nhà kính tại Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI

Tại COP26, Việt Nam đã cùng gần 150 quốc gia cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050. Nhận thức được tầm quan trọng của v...

Tin tức

Khóa đào tạo “Người quản lý năng lượng” tháng 4 tại Thái Bình

Từ ngày 03-07/04 Trung tâm giải pháp năng lượng – VETS|Energy (Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ Việt Nam) phối hợp với Trun...

Tin tức

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO: KIỂM TOÁN VIÊN NĂNG LƯỢNG THÁNG 06 NĂM 2023

Vets | Energy thông báo tổ chức khóa đào tạo Kiểm toán viên Năng lượng tháng 06 năm 2023 cho các đơn vị tư vấn, cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên toàn quốc.

Tin tức

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÁNG 05 NĂM 2023

Vets | Energy thông báo tổ chức khóa đào tạo QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG tháng 05 năm 2023 cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên toàn quốc.

Tin tức

KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÁNG 3/2023 TẠI HÀ NỘI

Ngày 20/03/2023, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (Vets | Energy) đã tổ chức khai giảng Khóa đào tạo Quản lý năng lượng...

Tin tức

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÁNG 03 NĂM 2023

– Căn cứ Quyết định số 3046/QĐ-BCĐ ngày 31 tháng 03 năm 2015 của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng ti...

Kiểm toán năng lượng

Kiểm toán năng lượng: Nhà máy WSF – Cambodia

Từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 1 năm 2023 các chuyên gia của Vets | Energy đã phối hợp với Viện Công nghệ Campuchia triển khai dự án Ki...

Tin tức

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG GIÚP GIẢM BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Trong khuôn khổ dự án “Thí điểm NAMA – hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng hiệu quả ở thành phố Huế” –VIE/401 giai đoạn 202...

Tin tức

Hội thảo “Giới thiệu phiên bản mô phỏng của Hệ thống báo cáo phát thải khí nhà kính trực tuyến”

Sáng ngày 07/12/2022 Cục Biến đổi khí hậu phối hợp cùng Vets Energy và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Giới thiệu phiên bản m...

Tin tức

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO “KIỂM TOÁN VIÊN NĂNG LƯỢNG” NĂM 2022-2023

Trong thời gian từ tháng 12/2022 – 01/2023, được sự tài trợ của Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ), Công ty cổ phần Giải pháp C...

Tin tức

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO “QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG” NĂM 2022-2023

Trong thời gian từ tháng 12/2022 – 01/2023, được sự tài trợ của Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ), Công ty cổ phần Giải pháp C...