Năm 2020 đến nay

Phát triển giải pháp công nghệ thông tin, 4.0 trong lĩnh vực sự dựng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và công nghiệp.

7 Tháng Bảy, 2021

Phát triển giải pháp công nghệ thông tin 4.0 trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và công nghiệp.

Đánh giá post