Năm 2017

Tập trung triển khai các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng với các đối tác: Đại sứ quán Đan Mạch, KOICA, ADB, World Bank, GIZ, …

16 Tháng Sáu, 2017

Tập trung triển khai các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng với các đối tác: Đại sứ quán Đan Mạch, KOICA, ADB, World Bank, GIZ, …