Lịch sử

Hành trình tuyệt vời bắt đầu từ năm 2007 ...

Năm 2007-2011

Thành lập Vets | Energy kinh doanh trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghiệp.

Là thành viên của chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006-2010 (VNEEP I)

Tham gia vào dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam” (PECSME)

Là thành viên của chương trình tiết kiệm năng lượng thương mại thí điểm ở Việt Nam (CEEP)

Năm 2012

Là thành viên của chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015 (VNEEP II)

Bộ Công Thương giao nhiệm vụ đào tạo kiểm toán viên năng lượng và người quản lý năng lượng theo Luật Sử dụng năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả.

Năm 2015

Triển khai hợp phần "Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng" thông qua hoạt động Kiểm toán năng lượng, tư vấn áp dụng mô hình quản lý năng lượng, đào tạo (Hợp phần thuộc Chương trình VNEEP II)

Năm 2017

Tập trung triển khai các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng với các đối tác: Đại sứ quán Đan Mạch, KOICA, ADB, World Bank, GIZ, …

Năm 2019

Tham gia các hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sạch hơn và trở thành thành viên của Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030.

Vets | Energy tham gia chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030 và chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

Tiếp tục là thành viên của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP III).

Năm 2020 đến nay

Phát triển giải pháp công nghệ thông tin, 4.0 trong lĩnh vực sự dựng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và công nghiệp.

Vets Energy Vets Energy Vets Energy Vets Energy

Hotline

×