Hợp tác

Hợp tác

LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ “HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG VÀ BẢO VỆ KHÍ HẬU” TẠI THÁI NGUYÊN

LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ “HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG VÀ BẢO VỆ KHÍ HẬU” TẠI THÁI NGUYÊN Nhằm hỗ trợ chính phủ Việt Nam tiếp tục triển khai phát...

Câu chuyện thành công

Khảo sát tình hình thực hiện Thông tư 38/2016/TT-BCT thuộc chương trình DEPP3 giai đoạn 2020-2025

Chương trình Hợp tác Đối tác năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020-2025 (DEPP3), Bộ Công Thương triển khai hợp phần 3 “Phát triển carbon thấp trong ngành công nghiệp”.

Dự án Quốc tế

HỘI THẢO: THAM VẤN CÁC QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHO SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỂ KIỂM TRA TUÂN THỦ BÁO CÁO THEO THÔNG TƯ 09/2012/TT-BCT

Thực hiện chương trình hợp tác Đối tác năng lượng Việt Nam – Đan Mạch do Chính phủ Đan Mạch tài trợ và được Bộ Công Thương triển kha...

Hợp tác

IEA Energy efficiency training week for Southeast Asia

Vets | Energy vừa tham gia tuần đào tạo hiệu quả năng lượng IEA lần thứ ba cho khu vực Đông Nam Á được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan.

Hợp tác

Hội thảo: Phương pháp tiếp cận và các kết quả sơ bộ của báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam năm 2019

Vets | Energy đã tham dự buổi hội thảo “Phương pháp tiếp cận và các kết quả sơ bộ của báo cáo triển vọng Năng lượng Việt Nam năm 2019”.

Hợp tác

Hội thảo: Phương pháp luận nghiên cứu định mức tiêu hao năng lượng ngành công nghiệp Dệt – Nhuộm

Vets | Energy vô cùng tự hào khi những ý kiến đóng góp của chúng tôi đã giúp cho buổi hội thảo thành công tốt đẹp.

Hợp tác

HỘI THẢO: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG VÀ ĐỀ XUẤT ĐỊNH MỨC NĂNG LƯỢNG TỐI THIỂU NGÀNH SẢN XUẤT MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM

Ngày 3 tháng 4 năm 2019 Vụ Tiết kiệm năng lương và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) đã chủ trì hội thảo “Kết quả nghiên cứu định...