Hội thảo: Phương pháp tiếp cận và các kết quả sơ bộ của báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam năm 2019

Vets | Energy đã tham dự buổi hội thảo “Phương pháp tiếp cận và các kết quả sơ bộ của báo cáo triển vọng Năng lượng Việt Nam năm 2019”.

6 Tháng Năm, 2019

Vets | Energy đã tham dự buổi hội thảo “Phương pháp tiếp cận và các kết quả sơ bộ của báo cáo triển vọng Năng lượng Việt Nam năm 2019” vào ngày 4 tháng 4 năm 2019 tại khách sạn Thăng Long Opera, Hà Nội. Buổi hội thảo nằm trong chương trình hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2017 – 2020 (DEPP) do Cục Điện Lực và Năng lượng tái tạo – Bộ Công Thương phối hợp với Cục Năng lượng Đan Mạch tổ chức.

Hội thảo: PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN VÀ CÁC KẾT QUẢ SƠ BỘ CỦA BÁO CÁO TRIỂN VỌNG NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM NĂM 2019

Buổi hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tham vấn ý kiến góp ý về phương pháp tiếp cận và các kết quả sơ bộ của Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam năm 2019. Từ đó hoàn thiện các nội dung của Báo cáo.

Hội thảo: PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN VÀ CÁC KẾT QUẢ SƠ BỘ CỦA BÁO CÁO TRIỂN VỌNG NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM NĂM 2019

3 nội dung chính

  1. Phương pháp tiếp cận của Báo cáo triển vọng Năng Lượng Việt Nam năm 2019.
  2. Kết quả sơ bộ của mô hình và các phát hiện chính.
  3. Thảo luận, góp ý để cải thiện kết quả phân tích cho báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam 2019.

Hội thảo: PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN VÀ CÁC KẾT QUẢ SƠ BỘ CỦA BÁO CÁO TRIỂN VỌNG NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM NĂM 2019

 

Đánh giá post