HỘI THẢO: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG VÀ ĐỀ XUẤT ĐỊNH MỨC NĂNG LƯỢNG TỐI THIỂU NGÀNH SẢN XUẤT MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM

26 Tháng Tư, 2019

Ngày 3 tháng 4 năm 2019 Vụ Tiết kiệm năng lương và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) đã chủ trì hội thảo “Kết quả nghiên cứu định mức tiêu hao năng lượng và đề xuất định mức năng lượng tối thiểu ngành sản xuất Đường mía Việt Nam” tại Hà Nội. Buổi hội thảo nằm trong chương trình Năng lượng phát thải thấp Việt Nam (V-LEEP) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Hội thảo: Kết quả nghiên cứu định mức tiêu hao năng lượng và đề xuất định mức năng lượng tối thiểu ngành sản xuất Mía đường Việt Nam

Phát biểu khai mạc hội thảo, Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng, Vụ TKNL và PTBV nhận định: Tăng trưởng nhu cầu năng lượng của Việt Nam còn ở mức cao so với tốc độ tăng trưởng GDP, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng tiêu thụ điện hàng năm thông thường bằng 1,5-1,6 lần so với tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm trong giai đoạn hiện nay.

Hội thảo: Kết quả nghiên cứu định mức tiêu hao năng lượng và đề xuất định mức năng lượng tối thiểu ngành sản xuất Mía đường Việt Nam

Để thực hiện các mục tiêu về tiết kiệm năng lượng trong ngành mía đường, từ năm 2018 Bộ Công thương đã phối hợp Hiệp hội Mía đường Việt Nam và các doanh nghiệp trong ngành tổ chức nghiên cứu định mức tiêu hao năng lượng nhằm xác định hiện trạng mức tiêu hao năng lượng, làm cơ sở để xây dựng thông tư quy định định mức năng lượng tối thiểu cũng như các chính sách, quy định nhằm hỗ trợ phát triển ngành trong tương lai. Dự thảo Thông tư định mức tiêu hao năng lượng tối thiểu ngành sản xuất đường mía đã được trình bày giới thiệu tại Hội thảo.

Hội thảo: Kết quả nghiên cứu định mức tiêu hao năng lượng và đề xuất định mức năng lượng tối thiểu ngành sản xuất Mía đường Việt Nam

Tham dự hội thảo có trên 40 đại biểu đến từ Hiệp hội mía đường, các công ty mía đường của Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học và đơn vị tư vấn liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho ngành đường mía tại Việt Nam trong đó có Trung tâm tiết kiệm năng lượng ECC – VETS.

Nguồn: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững – Bộ Công Thương

Đánh giá post