IEA Energy efficiency training week for Southeast Asia

Vets | Energy vừa tham gia tuần đào tạo hiệu quả năng lượng IEA lần thứ ba cho khu vực Đông Nam Á được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan.

9 Tháng Năm, 2019

Từ ngày 1 – 4 tháng 4 năm 2019 Công ty Cổ phần Giải pháp Công Nghệ Việt Nam (Vets | Energy) vừa tham gia tuần đào tạo hiệu quả năng lượng IEA lần thứ ba cho khu vực Đông Nam Á được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan.

Chương trình đào tạo: IEA Energy Efficiency Training Week for Southeast Asia, 1 - 4 April 2019, Bangkok

Tuần đào tạo hiệu quả năng lượng nhằm mục đích nâng cao năng lực giữa các nhà hoạch định chính sách cơ sở khu vực Đông Nam Á. Các chuyên gia sẽ được trang bị những kiến ​​thức, kỹ năng tốt hơn để phát triển và thực hiện các sáng kiến ​​sử dụng năng lượng hiệu quả ở các quốc gia.

Chương trình đào tạo: IEA Energy Efficiency Training Week for Southeast Asia, 1 - 4 April 2019, Bangkok

Sau các bài giảng, thảo luận và làm các bài tập thực tế, Vets | Energy cũng học thêm rất nhiều kiến thức bổ ích, góp phần hoàn thiện vào chất lượng và dịch vụ.

Chương trình đào tạo: IEA Energy Efficiency Training Week for Southeast Asia, 1 - 4 April 2019, Bangkok

Vets | Energy gặp gỡ và giao lưu với các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng khu vực Đông Nam Á.

Chương trình đào tạo: IEA Energy Efficiency Training Week for Southeast Asia, 1 - 4 April 2019, Bangkok

Vets

Đánh giá post