HỘI THẢO: THAM VẤN CÁC QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHO SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỂ KIỂM TRA TUÂN THỦ BÁO CÁO THEO THÔNG TƯ 09/2012/TT-BCT

5 Tháng Bảy, 2019

Thực hiện chương trình hợp tác Đối tác năng lượng Việt Nam – Đan Mạch do Chính phủ Đan Mạch tài trợ và được Bộ Công Thương triển khai thực hiện trong giai đoạn 2017-2020.

Sau khi tổ chức hội thảo: “Đề xuất cải thiện hệ thống báo cáo Năng lượng của Thông tư 09/2012/TT-BCT” vào tháng 10 năm 2018 thành công. Công ty CP Giải pháp Công nghệ Việt Nam (VETS) tiếp tục được lựa chọn tổ chức hội thảo: “Tham vấn các quy trình quản lý cho Sở Công Thương để kiểm tra tuân thủ báo cáo theo Thông tư 09/2012/TT-BCT” tại Hải Phòng (02/7-03/7) và Cần Thơ (04/7).

Hội thảo: Tham vấn các quy trình quản lý cho Sở Công Thương để kiểm tra tuân thủ báo cáo theo Thông tư 09/2012/TT-BCT

Hội thảo với sự có mặt của gần 200 Đại biểu đại diện cho Đại sứ quán Đan Mạch, Bộ Công Thương, Sở Công Thương và các Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm. Mục đích của hội thảo là tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ Bộ Công thương và các Sở Công thương xây dựng các quy trình quản lý tăng cường thực thi và kiểm soát hiệu quả công tác báo cáo về sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Hội thảo: Tham vấn các quy trình quản lý cho Sở Công Thương để kiểm tra tuân thủ báo cáo theo Thông tư 09/2012/TT-BCT

Phát biểu khai mạc tại buổi hội thảo ông Trịnh Quốc Vũ Phó vụ trưởng Vụ tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững – Bộ Công Thương một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của các Sở Công Thương  trong việc kết nối, hướng dẫn và quản lý các Doanh nghiệp trọng điểm qua Thông tư 09/2012/TT-BCT. Đồng thời ghi nhận sự giúp đỡ của các đơn vị tư vấn trong nước, quốc tế và đánh giá cao những thành công của Chính phủ Đan Mạch trong việc xây dựng và thực hiện các quy định pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Hội thảo: Tham vấn các quy trình quản lý cho Sở Công Thương để kiểm tra tuân thủ báo cáo theo Thông tư 09/2012/TT-BCT

Tiếp theo, Bà Jette Ellegard Vejen – Điều phối viên quốc gia chương trình hợp tác Cục năng lượng Đan Mạch giới thiệu về dự án hợp tác trong hợp phần 3 (DE3): Thúc đẩy quá trình phát triển carbon thấp trong ngành công nghiệp Việt Nam, thông qua rà soát, cải thiện khung pháp lý , tăng cường thực thi pháp luật và tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp được Vụ tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững – Bộ Công Thương phối hợp với Cục Năng lượng Đan Mạch thực hiện.

Hội thảo: Tham vấn các quy trình quản lý cho Sở Công Thương để kiểm tra tuân thủ báo cáo theo Thông tư 09/2012/TT-BCT

Đại diện phía chuyên gia tư vấn quốc tế ông Peter Kristensen đã trình bày dự thảo các quy trình trong hợp phần DE3 cho các Sở Công Thương trong việc kiểm tra tuân thủ các báo cáo theo thông tư 09/2012/TT-BCT.

Hội thảo: Tham vấn các quy trình quản lý cho Sở Công Thương để kiểm tra tuân thủ báo cáo theo Thông tư 09/2012/TT-BCT

Đại diện chuyên gia tư vấn trong nước ông Nguyễn Đạt Minh đã trình bày nội dung đề xuất chỉnh sửa thông tư 09/2012/TT-BCT.

Hội thảo: Tham vấn các quy trình quản lý cho Sở Công Thương để kiểm tra tuân thủ báo cáo theo Thông tư 09/2012/TT-BCT

Thời gian còn lại của hội thảo các đại biểu tiến hành thảo luận, hỏi đáp với đơn vị tư vấn và Bộ Công Thương để tìm ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý của các Sở Công Thương và thực thi của Doanh nghiệp.

Hội thảo: Tham vấn các quy trình quản lý cho Sở Công Thương để kiểm tra tuân thủ báo cáo theo Thông tư 09/2012/TT-BCT

Đại diện Bộ Công thương ghi nhận những ý kiến góp ý của các đại biểu và các đề xuất khuyến nghị của đơn vị tư vấn. Những ý kiến đóng góp của hội thảo sẽ là căn cứ để Bộ Công thương xem xét điều chỉnh và ban hành Thông tư 09 sủa đổi trong thời gian tới trên toàn quốc nhằm hướng tới mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Hội thảo: Tham vấn các quy trình quản lý cho Sở Công Thương để kiểm tra tuân thủ báo cáo theo Thông tư 09/2012/TT-BCT

VETS I ENERGY

Đánh giá post