Truyền thông nói về Vets | Energy

Cập nhật những thông tin mới nhất của Vets | Energy trên các phương tiện truyền thông đại chúng

Tin tức và truyền thông

Kho lưu trữ tin tức truyền thông về ​​Vets | Energy và khám phá xem những hoạt động mà chúng tôi đã và đang làm

Hiệu quả năng lượng – Giải pháp tiên quyết trong chuyển dịch năng lượng

Sử dụng năng lượng hiệu quả có ý nghĩa như thế nào đối với chuyển dịch năng lượng? Chúng ta cần có những giải pháp như thế nào trong...

Chương trình điều chỉnh phụ tải (DR)

Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cùng các đơn vị thành viên và Vets | Energy đã chủ động làm việc, hỗ trợ kiểm tra hệ thống điện, tư v...

Khóa đào tạo: Quản lý Năng lượng tháng 9 năm 2020 tại Cà Mau

Ngày 28/9/2020, Trung tâm Khuyến công – Sở Công thương tỉnh Cà Mau phối hợp với Vets | Energy tổ chức khai giảng lớp đào tạo v...

Giải pháp hiệu quả năng lượng – Áp dụng tiêu chuẩn ISO 50001

Vấn đề cốt lõi trong việc đưa ra những Giải pháp giải quyết các thách thức về Năng lượng là cần có sự thay đổi tích cực về hành vi v...

Vets| Energy: Đồng hành cùng Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR)

Vets | Energy tự hào là đơn vị tư vấn chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR). Những lợi ích khi tham gia vào chương trình điều ch...

Phát triển carbon thấp trong lĩnh vực công nghiệp

Phóng sự “Phát triển CARBON thấp trong ngành công nghiệp Việt Nam” đang được phát sóng trên VTV2 với sự tham gia của Vet...
Vets Energy Vets Energy Vets Energy Vets Energy