Khóa đào tạo: Quản lý Năng lượng tháng 9 năm 2020 tại Cà Mau

15 Tháng Bảy, 2021

Ngày 28/9/2020, Trung tâm Khuyến công – Sở Công thương tỉnh Cà Mau phối hợp với Vets | Energy tổ chức khai giảng lớp đào tạo và cấp chứng chỉ Người quản lý năng lượng cho các học viên đến từ hơn 50 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, công trình xây dựng, hoạt động dịch vụ, giao thông vận tải là các doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Đánh giá post