Vets| Energy: Đồng hành cùng Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR)

13 Tháng Bảy, 2021

Vets | Energy tự hào là đơn vị tư vấn chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR).

Những lợi ích khi tham gia vào chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR).

  •  Góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và bảo vệ môi trường.
  •  Được ưu tiên cấp điện với chất lượng tốt hơn, đảm bảo sản xuất và kinh doanh.
  •  Dịch vụ miễn phí: Tư vấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, sửa chữa sự cố điện nhanh nhất.
  •  Nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Doanh nghiệp.
  •  Các ưu đãi, khuyến khích theo cơ chế của Nhà nước.

Vets | Energy tự hào là đơn vị tư vấn chương trình DR.

Đánh giá post