Giải pháp hiệu quả năng lượng – Áp dụng tiêu chuẩn ISO 50001

14 Tháng Bảy, 2021

Vấn đề cốt lõi trong việc đưa ra những Giải pháp giải quyết các thách thức về Năng lượng là cần có sự thay đổi tích cực về hành vi và sự nhìn nhận đầy đủ hơn về vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
ISO 50001 là tiêu chuẩn nhằm nâng cao tính hiệu quả của việc sử dụng năng lượng đồng thời giảm thiểu chi phí đã được hơn 1 triệu doanh nghiệp áp dụng trên toàn thế giới.
Hãy cùng đưa ra ý kiến trao đổi của bạn với chuyên gia của Vets | Energy trong chương trình “Năng lượng và Cuộc sống 2021” phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia.