Hiệu quả năng lượng – Giải pháp tiên quyết trong chuyển dịch năng lượng

19 Tháng Bảy, 2021

Sử dụng năng lượng hiệu quả có ý nghĩa như thế nào đối với chuyển dịch năng lượng? Chúng ta cần có những giải pháp như thế nào trong thu hút đầu tư để sử dụng năng lượng hiệu quả tiết kiệm?

Theo Bạn nền kinh tế Việt Nam đã hiệu quả về mặt sử dụng năng lượng chưa? Hãy cùng chuyên gia của Vets | Energy trao đổi về vấn đề này trong chương trình “Năng lượng và Cuộc sống” trên VTV2

Đánh giá post