Năm 2007-2011

Thành lập Vets | Energy kinh doanh trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghiệp. Là thành viên của chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006-2010 (VNEEP I) Tham gia vào dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam” (PECSME) Là thành viên của chương trình tiết kiệm năng lượng thương mại thí điểm ở Việt Nam (CEEP)

16 Tháng Một, 2007

Thành lập Vets | Energy kinh doanh trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghiệp.

Là thành viên của chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006-2010 (VNEEP I).

Tham gia vào dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam” (PECSME).

Là thành viên của chương trình tiết kiệm năng lượng thương mại thí điểm ở Việt Nam (CEEP).

 

 

 

Đánh giá post