Tài trợ

Đóng góp cho các mục tiêu toàn cầu và góp phần mang lại những giá trị tốt đẹp hơn cho cuộc sống.

Một số mục tiêu quan trọng

Tại Vets | Energy, phát triển bền vững là cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi cam kết phát triển bền vững gắn với trách nhiệm cộng đồng. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ ủng hộ và hành động dựa trên các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Tài trợ cờ vua: 2020 Friendly match

Vets | Energy hân hạnh tài trợ cho Giải đấu tính hệ số FIDE Quốc tế giữa 2 CLB cờ lớn nhất tại Hà Nội: CLB Vietchess và CLB Kiện tướ...

Hành động dựa trên mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc

Vets | Energy ủng hộ các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc chúng tôi...

Tài trợ cho cờ Vua – GM Trần Tuấn Minh

Vets | Energy tự hào ủng hộ cho môn thể thao cờ Vua. Chúng tôi là nhà tài trợ chính thức cho Đại kiện tướng quốc tế GM Trần Tuấn Min...
Vets Energy Vets Energy Vets Energy Vets Energy

Hotline

×