Tin tức

Cập nhật những tin tức mới nhất về các hoạt động của Vets | Energy

Vets | Energy

Hiểu thêm về Vets | Energy thông qua những hoạt động chúng tôi đang làm

Tin tức

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÁNG 11 NĂM 2022

– Căn cứ Quyết định số 3046/QĐ-BCĐ ngày 31 tháng 03 năm 2015 của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng ti...

Tin tức

Khóa đào tạo Kiểm toán viên năng lượng tháng 9 tại Hà Nội

Từ ngày 05/09 – 16/09/2022, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam – VETS tổ chức Khóa đào tạoiểm toán viên năng lượng t...

Chương trình Quốc Gia

Tham vấn về đề xuất sửa đổi định mức tiêu hao năng lượng cho ngành nhựa

Ngày 06 tháng 9 năm 2022, tại Bắc Ninh, Vets.Energy cùng Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tiến hành tổ chức hội thảo...

Tin tức

KHÓA ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÁNG 08/2022 TẠI HÀ NỘI

Ngày 22/08/2022, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (Vets | Energy) đã tổ chức khai giảng trực tiếp Khóa đào tạo Quản lý n...

Tin tức

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO: KIỂM TOÁN VIÊN NĂNG LƯỢNG THÁNG 09 NĂM 2022

– Căn cứ Quyết định số 3046/QĐ-BCĐ ngày 31 tháng 03 năm 2015 của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng ti...

Tin tức

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÁNG 08 NĂM 2022

– Căn cứ Quyết định số 3046/QĐ-BCĐ ngày 31 tháng 03 năm 2015 của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng ti...

Tin tức

KHÓA ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÁNG 06/2022 TẠI HÀ NỘI

Ngày 13/06/2022, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (Vets | Energy) đã tổ chức khai giảng trực tiếp Khóa đào tạo Quản lý n...

Dự án Quốc tế

Dự án: Xây dựng bộ tài liệu đào tạo và hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực về sử dụng năng lượng hiệu quả cho cán bộ ngân hàng tham gia các dự án VEEIE và VSUEE (WORLDBANK)

Từ ngày 5- 12/5/2022, tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB) phối...

Tin tức

KHÓA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÁNG 04/2022 TẠI HÀ NỘI

Ngày 18/04/2022, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (Vets | Energy) đã tổ chức khai giảng trực tuyến Khóa đào tạo Quản lý...

Tin tức

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO: KIỂM TOÁN VIÊN NĂNG LƯỢNG THÁNG 06 NĂM 2022

– Căn cứ Quyết định số 3046/QĐ-BCĐ ngày 31 tháng 03 năm 2015 của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng ti...

Tin tức

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÁNG 06 NĂM 2022

– Căn cứ Quyết định số 3046/QĐ-BCĐ ngày 31 tháng 03 năm 2015 của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng ti...

Chương trình Quốc Gia

KHÓA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN: PHỔ BIẾN THÔNG TƯ 25/2020/TT-BCT VÀ HƯỚNG DẪN BÁO CÁO SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRÊN TRANG DATAENERGY.VN CHO CÁC DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH PHÚ THỌ

Ngày 08/04/2022, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (Vets | Energy) phối hợp với Sở Công thương Phú Thọ đã tổ chức khóa đà...