Tin tức

Cập nhật những tin tức mới nhất về các hoạt động của Vets | Energy

Vets | Energy

Hiểu thêm về Vets | Energy thông qua những hoạt động chúng tôi đang làm

Tin tức

Dự án Kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp Dệt may tại Tây Ninh

VEST được WWF tin chọn làm đơn vị triển khai dự án Kiểm toán năng lượng cho 10 doanh nghiệp Dệt may tại Tây Ninh.

Tin tức

KHÓA ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÁNG 03/2022 TẠI HUẾ

Ngày 21/03/2022 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (Vets | Energy) đã tổ chức khai giảng trực tiếp Khóa đào tạo Quản lý nă...

Tin tức

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÁNG 04 NĂM 2022

– Căn cứ Quyết định số 3046/QĐ-BCĐ ngày 31 tháng 03 năm 2015 của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng ti...

Tin tức

KHÓA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÁNG 03/2022 TẠI HÀ NỘI

Ngày 21/03/2022 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (Vets | Energy) đã tổ chức khai giảng trực tuyến Khóa đào tạo Quản lý n...

Tin tức

TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÁNG 03 NĂM 2022

– Căn cứ Quyết định số 3046/QĐ-BCĐ ngày 31 tháng 03 năm 2015 của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng ti...

Tin tức

KHÓA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÁNG 11 TẠI HÀ NỘI

Ngày 29/11/2021 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (Vets | Energy) đã tổ chức khai giảng trực tuyến Khóa đào tạo Quản lý n...

Tin tức

Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020

Quyết định số 1881/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020

Câu chuyện thành công

Khảo sát tình hình thực hiện Thông tư 38/2016/TT-BCT thuộc chương trình DEPP3 giai đoạn 2020-2025

Chương trình Hợp tác Đối tác năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020-2025 (DEPP3), Bộ Công Thương triển khai hợp phần 3 “Phát triển carbon thấp trong ngành công nghiệp”.

Tin tức

Khóa đào tạo trực tuyến: Quản lý năng lượng tháng 11 tại Hà Nội

Ngày 09/11/2021 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (Vets | Energy) đã tổ chức khai giảng Khóa đào tạo trực tuyến Quản lý n...

Tin tức

Khóa đào tạo trực tuyến: Kiểm toán viên năng lượng tháng 11 tại Hà Nội

Từ ngày 06/11 – 12/11/2021 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (Vets | Energy) phối hợp cùng Bộ Công thương đã tổ chức khai...

Tin tức

Tuyển sinh khóa đào tạo: Quản lý năng lượng ngày 29 tháng 11 năm 2021

Vets | Energy tuyển sinh khóa đào tạo Quản lý năng lượng tháng 11 năm 2021. Hạn đăng ký trước ngày 20 tháng 11 năm 2021.

Tin tức

Khóa đào tạo: Quản lý Năng lượng ngày 09 tháng 11 năm 2021

– Căn cứ Quyết định số 3046/QĐ-BCĐ ngày 31 tháng 03 năm 2015 của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lư...