Kiểm kê khí nhà kính

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Kiểm kê khí nhà kính cho các cơ sở phát thải khí nhà kính theo Luật bảo vệ môi trường (Luật số 72/2020/QH14)

Vets | Energy

Dự án chúng tôi đã thực hiện.

VETS | E&E hoàn thành Dự án Kiểm kê khí nhà kính tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)

VETS | E&E hoàn thành Dự án Kiểm kê khí nhà kính tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) Công ty Cổ phần Giải pháp C...

Kiểm kê khí nhà kính

Vets | Energy cung cấp dịch vụ Kiểm kê khí nhà kính cho các cơ sở phát thải khí nhà kính theo Luật bảo vệ môi trường (Luật số 72/2020/QH14)

CHUỖI HỘI THẢO TẬP HUẤN “HƯỚNG DẪN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH”

CHUỖI HỘI THẢO TẬP HUẤN “HƯỚNG DẪN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH” Dự án “Triển khai Khu công nghiệp (KCN) Sinh thái tại Việt Nam theo hướng t...

“HỆ THỐNG BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CẤP CƠ SỞ” RA MẮT TẠI COP28 – DUBAI (UAE)

“HỆ THỐNG BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CẤP CƠ SỞ” RA MẮT TẠI COP28 – DUBAI (UAE) Trong Chương trình Sự kiện bên lề “Biến cam kết thà...

Nâng cao năng lực để doanh nghiệp có thể chủ động kiểm kê khí nhà kính

Nâng cao năng lực để doanh nghiệp có thể chủ động kiểm kê khí nhà kính Việt Nam đang trong quá trình nỗ lực hiện th...

Kiểm kê khí nhà kính tại Công ty Cao su Kenda Việt Nam

Kiểm kê Khí nhà kính tại Công ty Cao su Kenda Việt Nam Nhận thức rõ vai trò của doanh nghiệp trong việc thực hiện cam kết, đồng thời...

Kiểm kê khí nhà kính tại Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI

Tại COP26, Việt Nam đã cùng gần 150 quốc gia cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050. Nhận thức được tầm quan trọng của v...
Xem thêm
Vets Energy Vets Energy Vets Energy Vets Energy