Kiểm kê khí nhà kính

Vets | Energy cung cấp dịch vụ Kiểm kê khí nhà kính cho các cơ sở phát thải khí nhà kính theo Luật bảo vệ môi trường (Luật số 72/2020/QH14)

1 Tháng Năm, 2024

Dịch vụ tư vấn thực hiện Kiểm kê khí nhà kính

dịch vụ kiểm kê khí nhà kính

Vets | Energy and Environment cung cấp dịch vụ Kiểm kê khí nhà kính cho các Cơ sở phát thải khí nhà kính thuộc tất cả các lĩnh vực

Kiểm kê khí nhà kính (KNK) là gì?

Kiểm kê khí nhà kính là hoạt động thu thập thông tin, số liệu về các nguồn phát thải khí nhà kính, tính toán lượng phát thải khí nhà kính, hấp thụ khí nhà kính trong một phạm vi xác định và trong một năm cụ thể theo phương pháp và quy trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Tại sao phải kiểm kê khí nhà kính?

1. Theo quy định của pháp luật:

  • Luật số 72/2020/QH14 – Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020
  • Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về việc Quy định giảm nhẹ phát thải Khí nhà kính và bảo vệ tầng Ozon;
  • Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 18 tháng 01 năm 2022 Ban hành danh mục, lĩnh vực, cơ sở phát thải KNK phải thực hiện kiểm kê KNK.
  • Thông tư số 96/2020/TT-BCT – Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/02/2021 đề cập nội dung báo cáo về phát thải khí nhà kính trong Báo cáo thường niên áp dụng cho công ty đại chúng

2. Theo yêu cầu của Nhãn hàng/ Khách hàng:

Ngày nay, với nền kinh tế toàn cầu, sự tuân thủ theo yêu cầu của các Quốc gia và Khu vực mà ở đó Doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm của mình phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính và khai báo lượng phát thải KNK trên đơn vị sản phẩm đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Việc này tạo nên sự cạnh tranh bình đẳng giữa các Doanh nghiệp sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường.

3. Lợi ích khi kiểm kê khí nhà kính:

Đo lường và đánh giá tác động môi trường: Kiểm kê khí nhà kính giúp đo lường và đánh giá lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính phát thải từ các hoạt động như sản xuất, vận tải, và tiêu dùng. Điều này cho phép các Doanh nghiệp đánh giá tác động của mình đối với biến đổi khí hậu và môi trường.

Quản lý rủi ro và xây dựng các giải pháp giảm nhẹ phát thải: Thông qua việc xác định chính xác các nguồn và lượng phát thải khí nhà kính, Doanh nghiệp xác định rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu và môi trường, từ đó xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tuân thủ quy định về luật : Việc thực hiện kiểm kê khí nhà kính giúp các tổ chức tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến khí nhà kính và báo cáo môi trường.

Cải thiện hiệu suất và tiết kiệm chi phí: Bằng cách xác định các nguồn gây ra lượng khí nhà kính và thực hiện biện pháp giảm thiểu, Doanh nghiệp có thể cải thiện hiệu suất năng lượng, tăng cường hiệu quả và giảm thiểu chi phí liên quan đến năng lượng và chất thải.

Tạo giá trị thương hiệu : Công bố và báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính có thể tạo ra giá trị thương hiệu tích cực, đánh dấu sự cam kết của Doanh nghiệp đối với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Điều này có thể tăng sự hấp dẫn của Doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là những đơn vị quan tâm đến vấn đề môi trường.

Đóng góp vào nỗ lực toàn cầu về biến đổi khí hậu: Bằng cách giảm lượng khí nhà kính của mình, các tổ chức không chỉ giảm tác động tiêu cực đối với môi trường mà còn đóng góp vào nỗ lực toàn cầu để giảm biến đổi khí hậu và bảo vệ hành tinh.

Tại sao chọn Vets | Energy?

Với đội ngũ nhân sự trình độ chuyên môn cao cùng trang thiết bị hiện đại, các chuyên gia của Vets | Energy and Environment luôn nghiên cứu, phân tích chuyên sâu mô hình phát thải khí nhà kính tại doanh nghiệp để xác định các nguồn phát thải, định lượng các nguồn phát thải khí nhà kính, nhận dạng các cơ hội giảm phát thải khí nhà kính và đưa ra các đề xuất để quản lý phát thải khí nhà kính hiệu quả, phù hợp.

Vets | Energy and Environment đã có hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng, kiểm kê khí nhà kính, sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững. VETS|Energy and Environment đã tham gia và là thành viên tích cực của các dự án Chương trình mục tiêu Quốc gia, Bộ Công thương và các tổ chức Quốc tế (JICA, WB, ADB, KOICA, GIZ, DEA, WWF…) cũng như Tư vấn cho các tập đoàn công nghiệp, nhà máy sản xuất trong cả nước. Các giải pháp của chúng tôi giúp khách hàng sử dụng ít năng lượng hơn, vận hành hiệu quả hơn và giảm phát thải khí nhà kính hơn so với các công ty cùng ngành.

Danh sách cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê KNK do Thủ tướng Chính phủ ban hành: https://monre.gov.vn/Portal/Documents/2022/01/QD_01_2022_QD-TTg.pdf

Khách hàng quen thuộc của Vets | Energy and Environment về dịch vụ Kiểm kê Khí nhà kính

Liên hệ chúng tôi

Chúng tôi là một trong những công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực kiểm kê khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng, với sứ mệnh giải quyết các thách thức về giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Hotline: 024 22 33 44 55 (HN) | 0902 460 336 (HCM)

Website: www.vets.energy

Email: info@vets.energy (HN) | nam@vets.energy (HCM)

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam

  • Tầng 1, Tòa nhà Sông Đà 9, Số 2 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
  • Số 5 Trần Triệu Luật, Phường 7, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đánh giá post