Kiểm kê khí nhà kính

Vets | Energy cung cấp dịch vụ Kiểm kê khí nhà kính cho các cơ sở phát thải khí nhà kính theo Luật bảo vệ môi trường (Luật số 72/2020/QH14)

1 Tháng Tư, 2022

Dịch vụ tư vấn thực hiện Kiểm kê khí nhà kính

dịch vụ kiểm kê khí nhà kính

Vets | Energy cung cấp dịch vụ Kiểm kê khí nhà kính cho các cơ sở phát thải khí nhà kính theo Luật bảo vệ môi trường (Luật số 72/2020/QH14).

Kiểm kê khí nhà kính (KNK) là gì?

Theo Luật Bảo vệ môi trường, kiểm kê khí nhà kính là hoạt động thu thập thông tin, số liệu về các nguồn phát thải khí nhà kính, tính toán lượng phát thải khí nhà kính, hấp thụ khí nhà kính trong một phạm vi xác định và trong một năm cụ thể theo phương pháp và quy trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Tại sao phải kiểm kê khí nhà kính?

1. Căn cứ pháp lý:

– Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020

– Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về việc Quy định giảm nhẹ phát thải KNK và bảo vệ tầng Ozon;

– Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 18 tháng 01 năm 2022 ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải KNK phải thực hiện kiểm kê KNK.

2. Lợi ích khi kiểm kê khí nhà kính:

Kiểm kê KNK là nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện định kỳ đối với quốc gia và các doanh nghiệp, việc thực hiện kiểm kê còn góp phần nâng cao năng lực về kiểm kê và giám sát phát thải KNK cho cán bộ của công ty, qua đó tư vấn cho lãnh đạo công ty lên kế hoạch phát triển dài hạn bám sát các nghĩa vụ cần thực hiện và tận dụng tiềm năng cơ hội phát triển trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, khía cạnh bảo vệ môi trường và xã hội, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của công ty.

Tại sao chọn Vets | Energy?

Với đội ngũ nhân sự trình độ chuyên môn cao cùng trang thiết bị hiện đại, các chuyên gia của Vets | Energy luôn nghiên cứu, phân tích chuyên sâu mô hình phát thải khí nhà kính tại doanh nghiệp để xác định các nguồn phát thải, định lượng các nguồn phát thải khí nhà kính, nhận dạng các cơ hội giảm phát thải khí nhà kính và đưa ra các đề xuất để quản lý phát thải khí nhà kính hiệu quả, phù hợp.

Vets | Energy đã có hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng, sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững. Các giải pháp của chúng tôi đều giúp các khách hàng sử dụng ít năng lượng hơn, vận hành hiệu quả hơn và giảm phát thải khí nhà kính hơn so với các công ty cùng ngành.

Danh sách cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê KNK do Thủ tướng Chính phủ ban hành: https://monre.gov.vn/Portal/Documents/2022/01/QD_01_2022_QD-TTg.pdf

Yêu cầu đối với cơ sở phát thải khí nhà kính: Xem thêm

Chi tiết liên hệ

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam

VP Hà Nội: Tầng 1 tòa nhà Sông Đà 9, số 2 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

VP Hồ Chí Minh: Số 5 Trần Triệu Luật, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline:  024 22 33 44 55 (HN) | 0902 460 336 (HCM)

Đánh giá post