“HỆ THỐNG BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CẤP CƠ SỞ” RA MẮT TẠI COP28 – DUBAI (UAE)

5 Tháng Mười Hai, 2023

“HỆ THỐNG BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CẤP CƠ SỞ” RA MẮT TẠI COP28 – DUBAI (UAE)

Trong Chương trình Sự kiện bên lề “Biến cam kết thành hành động cụ thể: Đối thoại khu vực về Báo cáo Phát thải Khí nhà kính cấp Cơ sở nhằm thúc đẩy việc triển khai NDC/Net Zero và sự tham gia của doanh nghiệp” thuộc khuôn khổ COP28 đang diễn ra tại Dubai (UAE), “Hệ thống Báo cáo Kiểm kê Khí nhà kính cấp Cơ sở” của Việt Nam sẽ được giới thiệu với các đại biểu quốc tế, khẳng định sự quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Hướng tới việc tuân thủ các quy định của Chính phủ Việt Nam về chu kỳ báo cáo đầu tiên của các Doanh nghiệp, “Hệ thống Báo cáo Kiểm kê Khí nhà kính cấp Cơ sở” đã được VETS triển khai xây dựng dưới sự bảo trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm hỗ trợ các Cơ sở trong việc lập báo cáo kiểm kê Khí nhà kính bắt buộc và xây dựng lộ trình giảm nhẹ phát thải Khí nhà kính vào năm 2024.

Cùng tham gia Chương trình vào 14:30 – 15:45 (GMT) chiều nay (5/12/2023) để có thêm thông tin về Hệ thống Báo cáo Kiểm kê Khí nhà kính cấp Cơ sở của Việt Nam thông qua:

📌Zoom meeting: https://us06web.zoom.us/j/83782871956?pwd=1mooh1GObEbv3eX33bEM10dJjfGLc8.1

Meeting ID: 837 8287 1956

Passcode: 857218

📍Tìm hiểu thêm các kết quả Việt Nam đã đạt được tại COP28: https://congthuong.vn/4-ket-qua-noi-bat-cua-viet-nam-tai-hoi-nghi-cop28-289635.html

______English below_______

In the Side Event “Translating Commitment into Concrete Action: Regional Dialogue on Facility GHG Reporting to Drive NDC/Net Zero Implementation and Business Engagement” under the ongoing COP28 in Dubai (UAE), Vietnam’s “Facility-level GHG Inventory Reporting System” will be introduced to international delegates, affirming Vietnam’s determination in the implementation of “Net-zero” commitment by 2050.

In leads-up to compliance with companies’ first reporting cycle in Vietnam, the “Facility-level GHG Inventory Reporting System” has been developed by VETS under the auspices of Japan International Cooperation Agency (JICA) and the Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE) to support Facilities in preparing mandatory GHG inventory reports and developing a roadmap to reduce greenhouse gas emissions in 2024.

Join the Event at 14:30 – 15:45 (GMT) this afternoon (December 5, 2023) to get more information about Facility-level GHG Inventory Reporting System through:

📌Zoom meeting: https://us06web.zoom.us/j/83782871956?pwd=1mooh1GObEbv3eX33bEM10dJjfGLc8.1

Meeting ID: 837 8287 1956

Passcode: 857218

📍Learn more about Vietnam’s achievements in COP28: https://congthuong.vn/4-ket-qua-noi-bat-cua-viet-nam-tai-hoi-nghi-cop28-289635.html

—–✫—✬—✫—–

Vets Energy & Environment

Miền Bắc: Tầng 1 tòa nhà Sông Đà 9, số 2 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Miền Nam: Số 5 Trần Triệu Luật, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 024 22 33 44 55 (HN) | 0902 460 336 (HCM)

Email: info@vets.energy Website: https://vets.energy/