Kiểm toán năng lượng tại Công ty TNHH Liên doanh Gốm xây dựng Hoàng Quế

24 Tháng Tám, 2020

Công ty TNHH Liên doanh Gốm xây dựng Hoàng Quế là một trong các công ty thành viên của Tập đoàn Hoàng Hà có trụ sở tại khu Tràng Bạch, phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Là đơn vị nằm trong danh sách cơ sở sử dụng Năng lượng trọng điểm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gạch Tuynel. Công ty luôn tuân thủ quy định về việc lập và nộp báo cáo kiểm toán năng lương theo Thông tư 09, cùng với mục tiêu tiết giảm năng lượng lãng phí trong sản xuất, xây dựng một mô hình nhà máy công nghiệp theo mô hình sản xuất công nghệ đổi mới. Tháng 8/2020, Công ty TNHH Liên doanh Gốm xây dựng Hoàng Quế đã hợp tác với Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (VETS | Energy) triển khai Dự án Kiểm toán năng lượng tại Công ty.

Kiểm toán năng lượng

Trong quá trình Kiểm toán năng lượng, các chuyên gia của VETS | Energy đã thực hiện khảo sát, thu thập, phân tích số liệu tiêu thụ năng lượng của các thiết bị trong quá khứ và hiện tại để từ đó phát hiện các cơ hội tiết kiệm năng lượng. Kết thúc Dự án, VETS | Energy đã hoàn thành việc lập báo cáo Kiểm toán năng lượng cho doanh nghiệp. Trong báo cáo Kiểm toán năng lượng cho Công ty TNHH Liên doanh Gốm xây dựng Hoàng Quế, đội ngũ Kiểm toán viên của VETS | Energy đã tập trung thể hiện rõ:

  • Danh mục các cơ hội, giải pháp tiết kiệm năng lượng.
  • Mức tiết kiệm tính toán của từng giải pháp
  • Mức đầu tư của từng giải pháp
  • Thời gian thu hồi vốn của từng giải pháp
  • Kiến nghị thứ tự ưu tiên của các giải pháp (tuỳ theo yêu cầu của doanh nghiệp).

Kiểm toán năng lượng

Những giải pháp của các chuyên gia VETS | Energy sẽ giúp Công ty TNHH Liên doanh Gốm xây dựng Hoàng Quế triển khai các dự án khả thi về tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho toàn Công ty.

Chi tiết liên hệ:

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam

HOTLINE: (+84) 24 63 288 906

WEBSITE: http://vets.energy/

 

Đánh giá post