Kiểm toán năng lượng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà

27 Tháng Tám, 2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà là công ty thành viên của Tập đoàn Hoàng Hà, có trụ sở tại Cụm CN Kim Sơn, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Lĩnh vực hoạt động chính của công ty là sản xuất gạch Tuynel.

Tháng 8 năm 2020, VETS | Energy đã phối hợp triển khai Kiểm toán năng lượng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà. Quá trình kiểm toán năng lượng tại Nhà máy tập trung xác định các cơ hội tiết kiệm năng lượng và tiềm năng cải thiện hiệu quả năng lượng.

Kiểm toán Năng lượng

Công tác Kiểm toán năng lượng VETS | Energy đã triển khai bao gồm:

  • Khảo sát, thu thập, phân tích số liệu tiêu thụ năng lượng trong quá khứ và hiện tại.
  • Phát hiện các cơ hội tiết kiệm năng lượng chi tiết hơn (nhờ thu thập và phân tích các số liệu quá khứ và hiện tại, nhận diện cơ hội và phân tích tính khả thi về kinh tế, kỹ thuật).
  • Lập và nộp báo cáo kiểm toán năng lượng cho doanh nghiệp tuân thủ theo Thông tư 09.

Kiểm toán Năng lượng

Báo cáo Kiểm toán năng lượng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà tập trung thể hiện:

  • Danh mục các cơ hội, giải pháp tiết kiệm năng lượng.
  • Lượng hoá mức năng lượng tiêu thụ.
  • Chỉ ra các tồn tại trong vấn đề quản lý và sử dụng năng lượng.
  • Đưa ra các giải pháp, khuyến cáo quản trị nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.
  • Đánh giá về mặt lợi ích, chi phí của các giải pháp đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Đây là một trong những bước đi đầu và quan trọng trong Dự án Tiết kiệm năng lượng của Công ty, mong rằng với những đóng góp từ các chuyên gia VETS| Energy sẽ giúp Công ty có cơ sở  triển khai những giải pháp khả thi trong việc thực hiện mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn cho Nhà máy.

Chi tiết liên hệ:

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam

HOTLINE: (+84) 24 63 288 906

WEBSITE: http://vets.energy/

VETS|Energy