Khóa đào tạo: Người quản lý năng lượng tháng 5.2019

Ngày 27 tháng 5 năm 2019, Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam tổ chức khai giảng khóa học: “Người quản lý năng lượng”.

27 Tháng Năm, 2019

Ngày 27 tháng 5 năm 2019 Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (Vets | Energy) tổ chức khai giảng khóa học: “Người quản lý năng lượng” tháng 5 năm 2019 cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm khu vực Miền Bắc.

Người quản lý năng lượng tháng 5 năm 2019 | VETS

Phát biểu tại buổi khai giảng, các chuyên gia một lần nữa nhấn mạnh vai trò to lớn của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Công ty cổ phần Giải pháp Công Nghệ Việt Nam - VETS

Khóa học kéo dài 5 ngày sẽ cung cấp cho các học viên là các cán bộ quản lý của hơn 20 doanh nghiệp những thông tin về luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và kiến thức về tiết kiệm năng lượng trong các hệ thống tiêu thụ năng lượng.

Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam - VETS

Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam - VETS

 

Đánh giá post