THÔNG BÁO: KHOÁ ĐÀO TẠO QUẢN LÝ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CẤP DOANH NGHIỆP THÁNG 7 NĂM 2024

25 Tháng Sáu, 2024

Vets | Energy & Environment thông báo tổ chức khóa đào tạo quản lý phát thải khí nhà kính cấp doanh nghiệp. Khóa đào tạo trang bị kiến thức, kỹ năng trong việc kiểm kê và lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo Nghị định số 06/2022/NĐ-CP và Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg; đồng thời hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý và lộ trình giảm thải khí nhà kính cho doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành khoá đào tạo và bài thi sát hạch, học viên sẽ được cấp chứng nhận “Quản lý phát thải khí nhà kính cấp doanh nghiệp”

👉Thông tin khoá đào tạo:

Khai giảng: 17/07/2024

Thời gian đào tạo: 03 ngày (từ ngày 17/7 – 19/7/2024)

👉Liên hệ đăng ký:

Đơn vị, cá nhân đăng ký khóa đào tạo https://forms.gle/L4HJqeAM5Y2NuvBD6

Phụ trách đào tạo: Dương Ngọc Anh – anhdn02@vets.com.vn/0987.825.336

👉Mục tiêu của khóa đào tạo:

📍Áp dụng phương pháp, công cụ để xác minh mức phát thải khí nhà kính của doanh nghiệp

📍Kỹ năng viết báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo các yêu cầu của quốc tế và đáp ứng yêu cầu của cơ quan chứng năng tại Việt Nam

📍Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động kiểm kê cho doanh nghiệp

📍Khả năng đề xuất các giải pháp giúp giảm thiểu phát thải

📍Khả năng xây dựng lộ trình giảm phát thải của doanh nghiệp để đạt mục tiêu Net Zero và tham gia thị trường Carbon

👤Đối tượng tham gia khóa đào tạo “Quản lý phát thải Khí nhà kính cấp doanh nghiệp” là các Cán bộ, Nhân viên hoạt động trong lĩnh vực năng lượng & môi trường tại các doanh nghiệp, Các cán bộ tại các sở ở các tỉnh hoạt động trong phạm vi có liên quan đến khí nhà kính.