Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 2017

Ngày 21 tháng 09 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1221/QĐ-TTg ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017.

9 Tháng Mười, 2017

Ngày 21 tháng 09 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1221/QĐ-TTg ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017.

Theo lĩnh vực

Tổng số doanh nghiệp trọng điểm năm 2017 trên toàn quốc là 2.497 cơ sở. Trong đó, sản xuất công nghiệp có 2003 cơ sở, sản xuất nông nghiệp 09 cơ sở, đơn vị vận tải có 427 cơ sở, công trình xây dựng có 247 cơ sở.

Theo tỉnh thành phố

  • Thành phố Hồ Chí Minh: 302 cơ sở;
  • Thành phố Hà Nội: 288 cơ sở;
  • Tỉnh Bình Dương: 253 cơ sở;
  • Tỉnh Đồng Nai: 126 cơ sở;
  • Tỉnh Quảng Ninh: 123 cơ sở;
  • Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: 94 cơ sở…

Tải danh sách cơ sở trọng điểm năm 2017: DOWNLOAD

Yêu cầu đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm: Xem thêm

Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm bắt buộc thực hiện kiểm toán năng lượng theo Nghị định 21/2011/NĐ-CP

Kiểm toán năng lượng là gì?: Xem thêm

Việc ban hành Quyết định này giúp các doanh nghiệp trọng điểm nắm bắt được tình hình sử dụng năng lượng cũng như có kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả của đơn vị mình và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng của đơn vị theo đúng quy định; qua đó giúp Sở Công Thương rà soát và quản lý các thông tin mà Doanh nghiệp cung cấp, để có lộ trình đề xuất thực hiện các đề án Tiết kiệm năng lượng trong tương lai.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp trọng điểm thực hiện đúng các yêu cầu pháp luật, Công ty cổ phần Giải pháp Cộng nghệ Việt Nam (Vets I Energy) đã tổng hợp các công việc cần thực hiện của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo yêu cầu của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản pháp luật liên quan.

Chi tiết liên hệ

Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam

  • Miền Bắc: Tầng 1 tòa nhà Sông Đà 9, số 2 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Miền Nam: Số 10, đường số 4, KĐT Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh

Hotline:  024 22 33 44 55 (HN) | 0902 460 336 (HCM)

Email: info@vets.com.vn (HN) | south@vets.energy (HCM)

Website: https://vets.energy/

 

 

Đánh giá post