Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 2019

Quyết định số 1577/QĐ-TTg Ngày 12/10/2020 về Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (CSSDNLTĐ) năm 2019.

14 Tháng Mười, 2020

Ngày 12/10/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1577/QĐ-TTg phê duyệt Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (CSSDNLTĐ) năm 2019.

Theo đó, trên toàn quốc có 3006 cở sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong đó cơ sở sản suất công nghiệp có 2441 cơ sở chiếm 81.2%, Công trình xây dựng chiếm 15.5%, đơn vị vận tải chiếm 2.794% và cơ sở sản xuất nông nghiệp chiếm 0.49%.

  • Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 2019: Download
  • Yêu cầu đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm: Xem thêm
  • Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm bắt buộc thực hiện kiểm toán năng lượng theo Nghị định 21/2011/NĐ-CP
  • Kiểm toán năng lượng: Xem thêm

Chi tiết liên hệ

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam

  • Miền Bắc: Tầng 1 tòa nhà Sông Đà 9, số 2 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Miền Nam: Số 10, đường số 4, KĐT Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh

Hotline:  024 22 33 44 55 (HN) | 0902 460 336 (HCM)

Email: info@vets.com.vn (HN) | south@vets.energy (HCM)

Website: https://vets.energy/

contact_hang

Đánh giá post