Vets | Energy thực hiện Kiểm Toán Năng Lượng cho Tổng Công ty Điện Lực Miền Bắc (NPC)

19 Tháng Chín, 2017

Vets | Energy vừa nhận được nhiệm vụ thực hiện ‘‘Kiểm toán năng lượng (KTNL) cho 14 Công ty Điện Lực thành viên của Tổng Công ty Điện Lực Miền Bắc (NPC)’’.

Dự án dự kiến được triển khai trong 3 tháng tính từ khi hợp đồng có hiệu lực.

Theo đó, Vets | Energy sẽ kiểm tra toàn bộ việc sử dụng năng lượng tại các tòa nhà, trụ sở, kiểm tra chi tiết các hệ thống tiêu thụ năng lượng và các bộ phận liên quan để xác định tiềm năng tiết kiệm năng lượng một cách tổng thể cho từng trụ sở.

Dự án này sẽ góp phần giúp cho hệ thống các Công ty thành viên của NPC có thêm những giải pháp cũng như những lựa chọn hợp lý hơn trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Tiêu Xuân Hoàng