SỰ CẦN THIẾT VÀ LỢI ÍCH KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

14 Tháng Sáu, 2024

Ngày nay, với nền kinh tế toàn cầu, sự tuân thủ theo yêu cầu của các Quốc gia và Khu vực mà ở đó Doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm của mình phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính và khai báo lượng phát thải khí nhà kính trên đơn vị sản phẩm đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Việc này tạo nên sự cạnh tranh bình đẳng giữa các Doanh nghiệp sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường.

Những lợi ích khi kiểm kê khí nhà kính:

Đo lường và đánh giá tác động môi trường: Kiểm kê khí nhà kính giúp đo lường và đánh giá lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính phát thải từ các hoạt động như sản xuất, vận tải, và tiêu dùng. Điều này cho phép các Doanh nghiệp đánh giá tác động của mình đối với biến đổi khí hậu và môi trường.

Quản lý rủi ro và xây dựng các giải pháp giảm nhẹ phát thải: Thông qua việc xác định chính xác các nguồn và lượng phát thải khí nhà kính, Doanh nghiệp xác định rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu và môi trường, từ đó xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.


Tuân thủ quy định về luật: Việc thực hiện kiểm kê khí nhà kính giúp các tổ chức tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến khí nhà kính và báo cáo môi trường.

Cải thiện hiệu suất và tiết kiệm chi phí: Bằng cách xác định các nguồn gây ra lượng khí nhà kính và thực hiện biện pháp giảm thiểu, Doanh nghiệp có thể cải thiện hiệu suất năng lượng, tăng cường hiệu quả và giảm thiểu chi phí liên quan đến năng lượng và chất thải.

Tạo giá trị thương hiệu: Công bố và báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính có thể tạo ra giá trị thương hiệu tích cực, đánh dấu sự cam kết của Doanh nghiệp đối với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Điều này có thể tăng sự hấp dẫn của Doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là những đơn vị quan tâm đến vấn đề môi trường.

Đóng góp vào nỗ lực toàn cầu về biến đổi khí hậu: Bằng cách giảm lượng khí nhà kính của mình, các tổ chức không chỉ giảm tác động tiêu cực đối với môi trường mà còn đóng góp vào nỗ lực toàn cầu để giảm biến đổi khí hậu và bảo vệ hành tinh.

Liên hệ chúng tôi

Chúng tôi là một trong những công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực kiểm kê khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng, với sứ mệnh giải quyết các thách thức về giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Hotline: 024 22 33 44 55 (HN) | 0902 460 336 (HCM)

Website: www.vets.energy

Email: info@vets.energy (HN) | nam@vets.energy (HCM)

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam

  • Tầng 1, Tòa nhà Sông Đà 9, Số 2 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
  • Số 5 Trần Triệu Luật, Phường 7, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam