Ngô Hằng Nga

  • Sinh năm: 1983
  • Trình độ chuyên môn:
    1. Cử nhân Khoa học môi trường
    2. Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Gia nhập Vets | Energy từ 2010, năm 2015 bà Ngô Hằng Nga tạm xa công ty đi du học MBA tại Hàn Quốc. Sau một thời gian công tác tại Tập đoàn Quốc tế Isentia, năm 2019 bà đã trở lại Vets | Energy và trở thành nhân tố quan trọng nhất trong việc thành lập Văn phòng đại diện của công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, VETS | Energy chính thức đẩy mạnh triển khai kinh doanh tại thị trường sôi động nhất cả nước.

Vets Energy Vets Energy Vets Energy Vets Energy

Hotline

×