KTNL Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam

19 Tháng Một, 2018

Vừa qua Vets | Energy phối hợp cùng các cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam thực hiện Kiểm toán năng lượng cho toàn nhà máy.

Quá trình kiểm toán chi tiết đã: Khảo sát, thu thập, phân tích số liệu tiêu thụ năng lượng trong quá khứ và hiện tại. Phát hiện các cơ hội tiết kiệm năng lượng chi tiết hơn (nhờ thu thập và phân tích các số liệu quá khứ và hiện tại, nhận diện cơ hội và phân tích tính khả thi về kinh tế, kỹ thuật).

Kết thúc quá trình kiểm toán tổng thể nhóm kiểm toán viên của Vets | Energy đã hoàn thành báo cáo KTNL trong đó thể hiện:

·         Danh mục các cơ hội, giải pháp tiết kiệm năng lượng.

·         Mức tiết kiệm tính toán của từng giải pháp

·         Mức đầu tư của từng giải pháp

·         Thời gian thu hồi vốn của từng giải pháp

·         Kiến nghị thứ tự ưu tiên của các giải pháp (tuỳ theo yêu cầu của doanh nghiệp)

Sau khi nghiệm thu KTNL, Vets | Energy đã có 02 ngày training trực tiếp tại Samsung với những nội dung chuyên sâu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong Công Nghiệp như: áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm tổn thất, giảm mức tiêu thụ năng lượng của phương tiện, thiết bị mà vẫn bảo đảm nhu cầu, mục tiêu đặt ra đối với quá trình sản xuất và đời sống.

Mong rằng với những đóng góp của các chuyên gia Vets | Energy sẽ giúp công ty có thể áp dụng một số giải pháp tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho toàn nhà máy

Dưới đây là một số hình ảnh nhóm thực hiện KTNL tại Công ty:

Vets | Energy