KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG THÁP TRUNG TÂM HÀ NỘI

16 Tháng Sáu, 2017

Vừa qua Vets | Energy đã phối hợp cùng các cán bộ kỹ thuật tháp trung tâm Hà Nội thực hiện Kiểm toán năng lượng (KTNL) cho toàn bộ tòa tháp. Quá trình kiểm toán năng lượng chi tiết đã xem xét hầu hết các thiết bị tiêu thụ năng lượng của tháp trung tâm.

Nhóm KTNL đã đo kiểm, thu thập số liệu trong quá khứ và hiện tại từ đó tính toán, nghiên cứu đảm bảo tính khả thi cả về giải pháp kỹ thuật và tài chính. Nếu thực hiện các giải pháp này sẽ mang lại nguồn lợi rất lớn cho tòa tháp. Một số giải pháp tiết kiệm năng lượng không đòi hỏi chi phí đầu tư, tòa tháp có thể thực hiện ngay. Một số giải pháp cần chi phí thấp, tòa tháp có thể tự đầu tư thực hiện dần dần. Một số giải pháp còn lại đòi hỏi vốn đầu tư lớn tòa tháp có thể kết hợp với các đối tác tài chính để thực hiện hoặc có kế hoạch cho việc mở rộng khai thác dịch vụ trong tương lai.

Mong rằng với những đóng góp của các chuyên gia Vets | Energy sẽ giúp tháp trung tâm Hà Nội có thêm nhiều lựa chọn hợp lý cũng như có những kế hoạch thực hiện giải pháp giúp đơn vị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh trong quá trình thực hiện KTNL tại tháp trung tâm:

 

 

 

Tiêu Xuân Hoàng