Kiểm toán năng lượng tại Đại Siêu Thị Bigc Hải Phòng

7 Tháng Mười, 2016

Vừa qua Vets | Energy đã thực hiện Kiểm toán năng lượng (KTNL) tại Đại siêu thị BigC Hải Phòng. Quá trình kiểm toán năng lượng chi tiết đã xem xét hầu hết các thiết bị tiêu thụ và sản xuất năng lượng của BigC, nhóm đã thống kê các thiết bị, quá trình tiêu thụ năng lượng cũng như định lượng tiêu thụ năng lượng, đặc tính năng lượng của các thiết bị trong toàn hệ thống. Thông qua việc kiểm toán năng lượng này, nhóm đã đánh giá được tình hình sử dụng năng lượng của siêu thị trong hiện tại và quá khứ. Nhận biết được những vị trí sử dụng năng lượng đang tiết kiệm, những vị trí sử dụng năng lượng chưa tốt còn nhiều lãng phí năng lượng. Sau đó, từ những phân tích cụ thể nhóm đã nêu lên các cơ hội bảo tồn và tiềm năng tiết kiệm chi phí trong hệ thống sử dụng năng lượng dựa trên thực trạng hoạt động tiêu thụ năng lượng của đơn vị. Trên cơ sở ấy, nhóm KTNL thực hiện làm báo cáo để xác định và xây dựng các biện pháp quản lý năng lượng, đề xuất các cơ hội tiết kiệm để siêu thị lựa chọn thực hiện trong thời gian tới.

Nhóm KTNL đã tính toán, nghiên cứu đảm bảo tính khả thi cả về giải pháp kỹ thuật và tài chính. Nếu thực hiện các giải pháp này sẽ mang lại nguồn lợi rất lớn cho siêu thị. Một số giải pháp tiết kiệm năng lượng không đòi hỏi chi phí đầu tư, siêu thị có thể thực hiện ngay. Một số giải pháp cần chi phí thấp, siêu thị có thể tự đầu tư thực hiện dần dần. Một số giải pháp còn lại đòi hỏi vốn đầu tư lớn siêu thị có thể kết hợp với các đối tác tài chính để thực hiện hoặc có kế hoạch cho mở rộng sản xuất trong tương lai.

Mong rằng với những đóng góp của các chuyên gia Vets | Energy sẽ giúp siêu thị có thêm nhiều lựa chọn hợp lý cũng như có những kế hoạch thực hiện giải pháp giúp đơn vị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh trong quá trình thực hiện KTNL tại Siêu thị BigC:

Hình 1: Nhóm KTNL đo độ dọi của hệ thống chiếu sáng tại tầng 2 siêu thị.

Hình 2: Nhóm KTNL đo kiểm chất lượng điện năng tại siêu thị.

Hình 3: Nhân viên kỹ thuật đang kiểm tra hệ thống buồng AHU

Hình 4: Cán bộ kỹ thuật của siêu thị hỗ trợ nhóm KTNL đo kiểm.

Vets | Energy

Đánh giá post