Kiểm toán năng lượng tại công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo và Công ty TNHH Vonfram Masan

Vets | Energy đã thực hiện khảo sát, thu thập, phân tích số liệu tiêu thụ năng lượng trong quá khứ và hiện tại.

1 Tháng Tư, 2019

Là một trong các doanh nghiệp khai thác chế biến khoán sản lớn tại Thái Nguyên, Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo và công ty TNHH Vonfram Masan đã kết hợp với Vets | Energy tiến hành kiểm toán năng lượng.

Trong quá trình kiểm toán năng lượng, nhóm kiêm toán đã thực hiện khảo sát, thu thập, phân tích số liệu tiêu thụ năng lượng trong quá khứ và hiện tại, thực hiện đo lường, thu thập số liệu vận hành của các thiết bị tiêu thụ năng lượng chính trong hai nhà máy.

  • Thời gian: Tháng 3 năm 2019
  • Địa điểm: Nhà máy chế biến khoáng sản Núi Pháo và Nhà máy tinh luyện Vonfram Núi Pháo
  • Thời gian hoàn thành báo cáo: Dự kiến tháng 4/2019.

Hình ảnh thực hiện Kiểm toán năng lượng tại đơn vị

VETS I ENERGY