Kiểm toán năng lượng Công Ty Chăn nuôi Hoa Kỳ AFC

14 Tháng Ba, 2017

Vừa qua nhóm Kiểm toán năng lượng của Vets | Energy phối hợp cùng các cán bộ công ty Thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ (AFC) thực hiện kiểm toán năng lượng cho toàn nhà máy.

Quá trình Kiểm toán năng lượng tại nhà máy đã cho doanh nghiệp biết:

+ Thực trạng  hệ thống thiết bị sử dụng năng lượng;

+ Thực trạng tiêu thụ và quản lý năng lượng;

+ Mức độ hiệu quả của việc sử dụng năng lượng hiện tại;

+ Các giải pháp tiết kiệm năng lượng khả thi về kỹ thuật và kinh tế;

+ Kế hoạch triển khai các hoạt động tiết kiệm năng lượng.

Kết thúc quá trình đo kiểm thực tế nhóm Kiểm toán năng lượng đã hoàn thành báo cáo trong đó nêu ra những giải pháp về tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong nhà máy. Mong rằng với những đóng góp của các chuyên gia tại Vets | Energy sẽ góp phần giúp Công ty sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế trong quá trình Kiểm toán năng lượng tại Công ty:

Vets | Energy