Kiểm toán năng lượng cho nhà máy Bridgestone

1 Tháng Tám, 2016

Tháng 7/2016 Vets | Energy đã tiến hành thực hiện Kiểm toán năng lượng (KTNL) cho Công ty TNHH Lốp Xe Bridgestone Việt Nam, Công ty sản xuất Cao Su và Lốp Xe lớn nhất thế giới.

Được sự giúp đỡ và hỗ trợ của các kỹ sư trong nhà máy, các Kiểm toán viên của Vets | Energy (KTVNL) đã tiến hành thu thập số liệu và đo kiểm thiết bị tiêu thụ năng lượng. Kết thúc quá trình KTNL, các cán bộ KTVNL đã lập báo cáo KTNL cho nhà máy, trong đó vấn đề phân tích hiện trạng và đề xuất các giải pháp cũng như lập kế hoạch tiết kiệm năng lượng cụ thể cho nhà máy được các cán bộ KTNL rất quan tâm và dành nhiều thời gian nghiên cứu. Mong rằng từ báo cáo KTNL này, Công ty sẽ có thể áp dụng một số giải pháp tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho toàn nhà máy.

Dưới đây là một số hình ảnh nhóm KTNL thực hiện tại Công ty Bridgestone Việt Nam:

Vets | Energy

Đánh giá post