Khóa đào tạo Người Quản Lý Năng Lượng tháng 8 tại Trường Đại Học Điện Lực

19 Tháng Chín, 2017

Từ ngày 21/08/2017 – 25/08/2017  tại Trường Đại học Điện Lực. Vets | Energy phối hợp cùng Bộ Công thương tổ chức khóa đào tạo Người Quản Lý Năng Lượng cho cán bộ kỹ thuật thuộc danh sách các doanh nghiệp trọng điểm về sử dụng năng lượng trong toàn quốc.

Khóa học diễn ra trong vòng 05 ngày trang bị thêm cho người quản lý năng lượng kỹ năng thực hiện chuyên sâu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như:

1) Xây dựng kế hoạch hằng năm và năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

2) Tổ chức mạng lưới quản lý hoạt động sử dụng năng lượng, áp dụng mô hình quản lý năng lượng;

3) Thực hiện biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo mục tiêu và kế hoạch đã được phê duyệt;

4) Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

5) Theo dõi nhu cầu tiêu thụ năng lượng của thiết bị và toàn bộ dây chuyền sản xuất; sự biến động của nhu cầu tiêu thụ năng lượng liên quan đến việc lắp đặt mới, cải tạo, sửa chữa thiết bị sử dụng năng lượng; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định;

6) Tổ chức thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn trong hoạt động sử dụng năng lượng.

Sau khi hoàn thành khóa học và làm bài thi theo chương trình chuẩn các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ Người quản lý Năng lượng của Bộ Công Thương.

Dưới đây là một số hình ảnh trong khóa học:

Vets | Energy