Khóa đào tạo lớp người quản lý năng lượng tại trường Đại Học Điện Lực

25 Tháng Mười Một, 2016

Từ ngày 17/10 đến ngày 21/10/2016 tại Trường Đại học Điện Lực. Vets | Energy tổ chức khoá đào tạo Người quản lý năng lượng cho các học viên đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn Miền Bắc.

Khóa học diễn ra trong vòng 5 ngày trong đó có 1 buổi thi theo chương trình chuẩn của Bộ Công Thương.

Nội dung khóa học bao gồm:

– Giới thiệu về vài trò, trách nhiệm của người Quản lý năng lượng theo quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

–  Giới thiệu các về các Hệ thống Quản lý năng lượng.

– Hướng dẫn xây dựng hệ thống Quản lý năng lượng theo quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

– Hướng dẫn các thức vận hành hệ thống quản lý năng lượng.

– Hướng dẫn quản lý vận hành và thực hiện tiết kiệm năng lượng trong các hệ thống nhiệt, điện, HVAC.

– Tính toán hiệu quả kinh tế và Quản lý thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng.

– Thực hành thực tế đo kiểm, giám sát trong các hệ thống năng lượng.

– Hướng dẫn lập báo cáo năng lượng hàng năm và 5 năm theo quy định của Luật cho doanh nghiệp.

Dưới đây là một số hình ảnh trong khóa học:

Hình ảnh các học viên đang thực hành phần đo kiểm

Vets | Energy