tin tức hợp tác

Câu chuyện thành công

Khảo sát tình hình thực hiện Thông tư 38/2016/TT-BCT thuộc chương trình DEPP3 giai đoạn 2020-2025

Chương trình Hợp tác Đối tác năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020-2025 (DEPP3), Bộ Công Thương triển khai hợp phần 3 “Phát triển carbon thấp trong ngành công nghiệp”.
Vets Energy Vets Energy Vets Energy Vets Energy